Collectie Gelderland

Geen titel

grauwe stenen beitel, aan het eene einde puntig, scherp aan de snede