Collectie Gelderland

Geen titel

Urntje van aardewerk met vingerindrukken, Bronstijd? Oude verlijmingen en aanvullingen.