Collectie Gelderland

Onderbreking in de palissadegreppel van de wal buiten de hunnenschans ten Z. van de schans. RMO opgravingstent