Collectie Gelderland

Plastisch versierd urntje

Plastisch versierd potje. Chips van de rand af. vgl. publicatie oudh.IX2; de nummers in deze publicatie gegeven beschrijvende lijst van het aardewerk (b.l) en die der verschillende brand(b.g.)- en lijkgraven (l.g.)-zijn ook in het volgende daarnaar geciteerd. bl.13