Collectie Gelderland

bronsfragmenten

fragmenten van een dun bronzen ringetje