Collectie Gelderland

Poging van reconstructie van een koepelbouw in een heuvel naar aanleiding van vondsten

Deze (foutieve) reconstructie van een grafheuvel met daaronder een holle koepelachtige ruimte gemaakt van boomstammen, zou tot ver in de jaren vijftig in de geschiedenisboekjes voorkomen. Ondanks het feit dat al snel na de bekendmaking van deze theorie van de koeplgrafbouw getwijfeld werd en ook in 1930 door Van Giffen werd aangetoond dat het een ernstige vorm van misinterpretatie was, bleef Holwerda altijd in zijn geesteskind geloven. Hij stuurde een model van zijn koepelgraf naar het Koninklijk Huis.