Collectie Gelderland

bijpot

Bijpotje van aardewerk, gevonden in e 1934/11.351. Oude verlijmingen; lacunes in de rand; oppervlaktebeschadiging.