Collectie Gelderland

klokbeker

Klokbeker met afgezette hals van zandgeel, op de breuk zwart aardewerk. Over de gehele oppervlakte versierd met in zones geordende ornamenten in raadjestechniek, aan de hals gescheiden door plastische hor. banden en lijnen, verder uitsluitend door lijnen. Het voornaamste (schouder-) ornament bestaat uit weinig, regelmatige dubbelkegelvormige figuren met de top der kegels in het midden. Verder de gewone hor. vertic. golf- en schuine lijnen. Met een grote open barst door de buik en bodem en een open barst vanuit de rand. Met oude verlijmingen en aanvullingen.