Collectie Gelderland

Geen titel

Klein bijpotje van aardewerk. Oude verlijmingen en aanvullingen; oppervlaktebeschadiging.