Collectie Gelderland

Geëmailleerde bronzen beugelfibula

Geëmailleerde beugelfibula. Het middengedeelte is een langgerekte ruit. Iedere helft daarvan is versierd met emaille in 10 driehoekjes: in de hoek 1 (nu) lichtgroene, dan 2 (nu) bruine, drie lichtgroene, 4 lichtbruine. In het midden loopt overdwars een bronzen versieringsrichel, juist als rondom de ruit. De kop is een huls met ijzeren houder. Van de naald is nog 1,5 cm over. De "voet" heeft de vorm van een schilpad?kop. De naaldhouder is vrijwel gaaf.