Collectie Gelderland

Geen titel

iets grotere lansspits (?) van vuursteen, vrij vlak, en aan de kanten geretoucheerd