Collectie Gelderland

Geen titel

Urntje, aardewerk. Met oude verlijmingen, kleine beschadiging aan de sliblaag.