Collectie Gelderland

aambeeld

platte langwerpige steen, blauwgrijze, niet kalkhoudende steen met veel glinsterende partikels (glimmer?). Een der platte vlakken, een lang zijvlak en een kort zijvlak bijgeslepen