Collectie Gelderland

handvat

Bronzen heft van een ijzeren werktuig, spatel, voorstellende de buste van Minerva, opkomende uit een bloemkelk.