Collectie Gelderland

Geen titel

Fraai gevormde kom van terra nigra. Lacune in de wand; deel van de rand ontbreekt.