Collectie Gelderland

bolvormige beker met standvoet

Vroegmiddeleeuws potje met touw om de hals. Barst in de hals.