Collectie Gelderland

Geen titel

IJzeren zwaard, gevonden vóór de opgravingen in 1927 in het vroeghistorische grafveld.