Collectie Gelderland

Geen titel

Vz: gehelmde Constantinopolis n.l., CONSTANTI - NOPOLIS, Kz: Victoria op voorsteven n.l.,