Collectie Gelderland

Plek verbrande beenderen met sporen van houten kistje in heuvel 3