Collectie Gelderland

Vleugel van de ingangspoort van de gebouwen die een vierkant plein omsluiten