Collectie Gelderland

Vuurstenen mesje uit de grafkuil onder in de heuvel met drie cultuurlagen

e 1908/1.18