Collectie Gelderland

reliëf ; fragment

Bovenste fragment van een kalkstenen basreliëf met een gesluierd vrouwenbeeld, houdende in de linkerhand de Hoorn des Overvloeds. Op de sluier in het bovenstuk van de steen en de Hoorn des Overvloeds, als ook op de boven- en rechterkant van de steen is rode verf aangebracht.