Collectie Gelderland

Geen titel

Romeins urntje, verwant aan de terra nigra urntjes. Licht van kleur, aardewerk. Oude verlijmingen en aanvullingen; de rand is beschadigd.