Collectie Gelderland

Geen titel

langwerpig stuk vuursteen, aan de lange zijden geretoucheerd. De vorm gelijkt op die van een miniatuur-bijltje, hoewel de snede niet is aangebracht