Collectie Gelderland

Geen titel

Bronzen geëmailleerd dekstuk van een reukdoosje of van een fibula, ajour bewerkt.