Collectie Gelderland

Geen titel

Bord van terra sigillata met stempel op de bodem. Slijtageplekken.