Collectie Gelderland

Geen titel

Romeinse kruik met oor van aardewerk. De mond ontbreekt; oude verlijmingen; barsten; lacune in de wand en bodem; oppervlaktebeschadiging.