Collectie Gelderland

Geen titel

groot, onregelmatig - cylindervormig stuk barnsteen, aan de smalle einden doorboord