Collectie Gelderland

Geen titel

Schelpvormig bronzen voorwerp met knop, mogelijk ook als tuig of wagenbeslag gediend hebbende. In twee delen gebroken.