Collectie Gelderland

Laat-rom. aardewerkvormen uit het grafveld

e 1928/3.