Collectie Gelderland

Geen titel

Middeleeuwsch cylindervormig plat bakje, aardewerk. Bestaande uit verlijmingen, met enkele ontbrekende scherven.