Collectie Gelderland

Geen titel

ongeveer rechthoekige steen, de zes zijden zijn licht convex geslepen. Geelbruin gesteente, fijnkorrelig, niet kalkhoudend, waarschijnlijk kwartsietisch