Collectie Gelderland

zwaard

ijzeren La Tene zwaard, de punt is afgebroken