Collectie Gelderland

urn met voet

Urntje van aardewerk. Oude verlijmingen en aanvullingen; chips van de rand af.