Collectie Gelderland

Geen titel

Kommetje van terra sigillata. Oude verlijming; enkele lichte slijtageplekken.