Collectie Gelderland

Geen titel

Grote kookpot van terra nigra-achtig aardewerk. Vorm Stuart, pl. 19, 285. Niet nader dateerbaar. Kan ca. 100 na Chr. zijn. Verlijmingen en 1 kleine aanvulling; chips van de rand af; krassen op het oppervlak.