Collectie Gelderland

urn

Grauw-grijs urntje van aardewerk. Oude verlijmingen en aanvullingen; oppervlaktebeschadigingen.