Collectie Gelderland

aambeeld

langwerpige steen, de korte uiteinden en een van de zijvlakken zijn vlak bijgeslepen, een ander zijvlak ten dele. Geelbruin gesteente, fijnkorrelig, niet kalkhoudend, waarschijnlijk kwartsietisch