Collectie Gelderland

Woerd. Gebouwsporen, paalgaatjes, greppels en afvoergaten westelijk langs S op de plattegrond. Genomen van Z. naar N. met op de voorgrond de noordelijke gebouwsleuf van het gebouwtje F.