Collectie Gelderland

Geen titel

Knikpot. Stuk uit de rand ontbreekt; oude verlijmingen; grote beschadigingen van het oppervlak.