Collectie Gelderland

Geen titel

Flesvormige terra nigra urn, met gearceerde band bij de scheiding van hals en buik. Deel van de rand van de hals ontbreekt.