Collectie Gelderland

beker op voet

Bronzen bekertje op voet; van de beker is slechts een derde bewaard gebleven. Eggers types 175-178?