Collectie Gelderland

Grote tuitpot

Grote Frankische pot met schenktuit en oor (dit laatste ontbreekt); chip uit hals.