Collectie Gelderland

Geen titel

Bord van terra sigillata. Een randscherf ontbreekt; oppervlaktebeschadiging aan de onderzijde.