Collectie Gelderland

strijdhamer

wig van serpentijn, zorgvuldig bewerkt, en aan de beide smalle zijden van een ingeboord kuiltje voorzien, denkelijk om op die plaats een rond gaatje te boren, hetwelk echter niet voltooid werd