Collectie Gelderland

bijl

wig van toetssteen, aan alle zijden bewerkt, en slechts aan den waaier een weinig geschonden