Collectie Gelderland

Geen titel

Vz: borstbeeld met pareldiadeem n.r., DN GRATIANUS AUGG AUG, Kz: keizer n.l. met krijgsgevangene en labarum, GLORIA NO-VI SAECVLI