Collectie Gelderland

Geen titel

Harpstedtvormige pot met nagelindrukken op de rand; onder de rand versierd.