Collectie Gelderland

Geen titel

Vz: hoofd n.l., DIVUS AUG[USTUS] PA[TER], Kz: altaar tussen S - C, in afsn. PROVIDENT