Collectie Gelderland

Weefgewicht

driehoekig weefgewicht met doorboring door alledrie de hoeken. Er zijn voorbeelden bekend dat dit soort gewichten ook (secundair) gediend kunnen hebben als netverzwaarder.